Workshops & Forløb

Levende Lokalsamfund tilbyder udviklingsforløb inden for følgende områder:

  • Dialogmøder, samskabelse og fællesskabsopbygning
  • Bæredygtige møder og gennemsigtige beslutningsprocesser
  • Håndtere konflikter så der skabes kontakt, læring og udvikling
  • Lokaløkonomi der fremmer lokale udvikling
  • Omstilling til bæredygtige lokalsamfund

Ethvert forløb har det lokale som forudsætning. Det vil sige de fysiske og geografiske rammer, det demokratiske og økonomiske råderum og fællesskabs stemning og beslutningskraft. Hvor det er aktuelt inddrages ressourcepersoner der har relevante faglige kompetencer og/eller viden om de lokale forhold.

Hvad er forskellen på kurser, workshops og forløb?

Kurser har et konkret fagligt indhold , fx om konfliktløsning, sociokrati eller lokal økonomisk udvikling. Formen er korte oplæg, øvelser/træning og dialog i plenum.

Workshops har et fagligt indhold med mange praktiske eksempler og en høj grad af praksis læring. I en workshop om fællesskabsopbygning eller bæredygtige møder vil der være et dynamisk samspil mellem teoretiske oplæg, træning af deltagernes kommunikative kompetencer samt samtaler om det der udfoldes i fællesskabets møde- og beslutningsprocesser.

Forløb handler om læring og implementering af det gruppen har lært eller udviklet. Det kan være en trivselsdag, hvor det deltagerne har lært og besluttet på dagen, efterfølgende skal implementeres på flere niveauer i fællesskabet (bestyrelse, bogrupper og beboere). Det kan også være et forløb for en gruppe, der er sammensat af en serie af udviklingsdage og workshops. Formålet med et forløb er at skabe varige forandringer i fællesskabet/lokalsamfundet med afsæt i faglige kompetencer og viden om de lokale forhold.