Ordbog

Levende Lokalsamfund benytter begreber der er ukendte, fluffy eller udvandet. Her er indtil videre nogle enkelte ord der er betydningsfulde i vores virke. Finder du ord på hjemmesiden du gerne vil have forklaret, er du velkommen til at kontakte os.

Facilitering/Facilitator

Facilitering er en teknik der har fokus på, at gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det den gerne vil udrette. Facilitator er en mødeleder der bistår gruppen ved at designe og lede deltagernes samtaler og interaktion. Samtalernes indhold er bestemt af mødets indkaldere og justeres løbende i forhold til de behov der opstår under mødet. Facilitator guider gruppen fremad ved hjælp af betydningsfulde spørgsmål og forskellige samtaleformer, således at deltagerne kan afklare spørgsmål, løse opgaver og/eller træffe beslutninger, alt efter mødets formål.

Fem fordele ved at benytte en uvildig facilitator. Læs mere her.

Resiliens

Begrebet resiliens har vundet indpas i en erkendelse af, at vi er ved at overskride de planetariske grænser der skaber rammer for en fortsat bæredygtig udvikling. Resiliens (robusthed, modstandsdygtighed) handler om at gøre samfund modstandsdygtige over for de økonomiske, sociale og miljømæssige kriser der venter forude, således at systemet stadig bevare det væsentlige i sin funktion, struktur, identitet og feedbacks.

Læs mere her.

Socialøkologi

Socialøkologi handler om at skabe sammenhæng mellem løsningen af miljøproblemerne og udviklingen af de sociale sider af vores liv. Løsningen af miljøproblemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre.

Læs mere her.

Dialog

Dialog er en åben kommunikationsform der er orienteret mod gensidig forståelse. Dialog er at fortælle om egen meninger og lytte til andres, og måske finde en forbindelse over vande der skiller os ad. Dialog gør os klogere på os selv, den anden og livet fordi den fører til nye indsigter og forståelser. Hensigten med dialogen er at undersøge, forstå og opdage, snarere end at overtale og få ret. Det vi undersøger gennem dialogen er: hvad giver mening for os selv, hvad giver mening for andre og hvad giver os en fælles mening?

Læs mere her.