Foredrag

Verden kalder på din og min forandring

– tre foredrag om økosamfund og omstilling til bæredygtige og resiliente lokalsamfund.

Om foredragsholderen

Ditlev Nissen er uddannet tømrer og lærer. Boede i Christiania i 1993-2006. Mødte Landsforeningen for Økosamfund (LØS) i 1995. Formand for foreningen i årene 2010-2015. I 2011 kom han med i Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth, undervisergruppen i Gaia Education. I årene 1997 til 2009 var Ditlev tilknyttede Center for Konfliktløsning som underviser og konsulent.

Ditlev er optaget af at udvikle og facilitere undervisning med udgangspunkt i de værdier og løsninger der findes i økosamfund og andre grønne fællesskaber. Hans primære kompetenceområde ligger inden for bæredygtighedshjulets sociale og økonomiske dimension. Ditlev har været drivende i udviklingen af uddannelsesaktiviteterne i LØS og står bag lokalsamfundskurset Grøn Ø Agent (Bornholm 2012) og Omstillingsagent, der lavede kurser for ledige med udgangspunkt i den omstilling der sker i og omkring Lejre Økologiske Kommune (2013). Ditlev har siden 2001 lavet kurser i bæredygtig økonomi, med afsæt i det han har lært om fællesskab, lokaløkonomi og selvforvaltning, først i Christiania og senere i Global Ecovillage Network.