Grøn og social lokaløkonomi

Om værdiskabelse og udviklingsmuligheder i lokalsamfund der omstiller til bæredygtighed

Foredrag: Øko- og lokalsamfund der omstiller fra global økonomi til lokal bæredygtighed, skaber rammer for grønne virksomheder, lokale velfærdsløsninger og yderligere ressourcebesparelser. Tiltag der bidrager til at skabe liv og udvikling i lokalsamfund og landdistrikter.

En levende lokal og social økonomi har fællesskabet, den gensidige tillid og troen på lokalsamfundets potentialer som forudsætning. Virkemidlerne er bevidste tilvalg af lokale kompetencer og ressourcer , komplementære valutaer, cirkulær økonomi, mangfoldige typer af privat, socialøkonomisk og kooperativ virksomhed, lokale udviklings- og investeringsfonde og dynamiske samarbejdsprocesser. Værdiskabelse er nye virksomheder, yderligere ressourcebesparelser og nye former for velfærdsløsninger, der skaber grundlag for jobskabelse og udvikling i både lokalsamfund og landdistrikt.

“Løsningsorienterede ideer der kan skabe liv i landdistrikterne og fremme omstillingen til bæredygtig lokaløkonomi”. – Birgitte Miehs, tidl. medlem af Alternativet hovedbestyrelse.

Læs artiklen Lokale valutaer skaber udvikling i lokalsamfund over hele verdenen.

Ditlev Nissen har stor viden om og erfaring med bæredygtig lokaløkonomi. Ditlev boede i Christiania fra 1993 til 2006, hvor han virkede som kasserer i selvforvaltningen og var med til og designe og implementere fristadens lokale valuta. Ditlev er initiativtager til kurserne Spring ud af pengeskabet (berøringsangst, 2001), Ny Økonomi Nu (bæredygtig økonomi, 2002), Grøn Ø Agent (lokalsamfundsudvikling, 2012), Omstillingsagent (kurser for ledige, 2013) og Grøn Lokal Økonomi ( 2016).

Grøn lokal økonomi