Debatskabende arrangement om FN’s verdensmål i en lokal kontekst

Tilbud til foreninger, aftenskoler og virksomheder: Foredrag om FN’s verdensmål og cafedialog om de individuelle, lokale og nationale muligheder og udfordringer der følger af verdensmålene.

Artiklen Vi skal nytænke vores hverdagsliv og lokalsamfund og foredraget med samme titel, giver et indtryk af hvad jeg har på hjertet.

Foredraget tager omkring 50 minutter. Den efterfølgende debat organiseres som en cafedialog, hvor deltagerne sættes ved borde med 4-5 personer, hvor der ligger en samtalemenu samt dialogens opfordring. Jeg faciliterer dialogen, der afrundes med ‘formidling i netværk’, hvor en bordvært ved hvert bord bliver siddende og tager mod gæster, mens de andre rejser ud til hver sit bord, hvor de lytter og fortæller om det de har med sig fra deres bord. Arrangementet afsluttes med en kort opsamling i plenum.

Cafedialog på Friland

Her er en buket af spørgsmål, der kan bruges i cafedialogen

 • Hvad har coronavirus og lockdowns sat i gang af tanker i forhold til miljø, forbrug og indfrielse af verdensmålene?
 • Hvad er det vi som borgere og lokalsamfund skal engagere os i, for at indfri intentionerne i FN’ verdensmål?
 • Folkeoplysningens rolle og mulighederne i demokratisk fornyelse?
 • Hvis vi forestiller os, at alle deltagerne bor i det sammen lokalsamfund, så kunne spørgsmålene være:
  • Hvilken viden og kompetencer kan du bidrage med som ”lokal underviser” i omstilling af vores lokalsamfund?
  • Hvad har du brug for lære for at skabe den omstilling som du gerne ser ske?
  • Hvad skal der til for at vores lokalsamfund kan sætte sine egne ”lokale undervisere” i spil?
  • Hvordan får vi tilført det vi har brug for at lære, og som ikke er til stede i lokalsamfundet?

Det er oplagt at servere kaffe og kage til samtalerne. Det kan holdes en hverdagsaften eller en lørdag eller søndag eftermiddag i vinterhalvåret.


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk