Artikler

Netværk af økonomisk solidaritet opbygger lokal resiliens

Vi lever i en tid med hidtil uset mulighed for udvikling af netværk af solidaritet, der i stigende grad giver almindelige mennesker mulighed for at opbygge lokal økonomisk resiliens og derved opnå en vis grad af autonomi fra den globaliserede økonomi. Denne tendens henter sin styrke fra to paradoksalt komplementære udviklinger. Den første er krisen i den globale økonomi, der gør det muligt, ja forpligter, mennesker til at skabe alternativer i deres eget lokalsamfund. Sideløbende muliggør IT-revolutionen nye former for samarbejde – samarbejde og innovation gennem netværk, der er langt mindre forbundet til et geografisk sted, men som muliggøre en udveksling af ideer, værktøjer og ressourcer, der kan berige stedbaserede initiativer.

Læs hele artiklen her.

Hvorfor den akademiske verden har brug for økosamfundene som læringsrum

Hvordan uddanner vi til en bæredygtig fremtid? Hvordan kan vi bedst engagere studerende på landets uddannelsesinstitutioner til at opnå den inspiration, viden og erfaring, der er nødvendig for at skabe mere bæredygtig livsformer for dem selv, deres lokalsamfund og for planeten som helhed? Daniel Greensberg fra Living Routes (USA) forklarer hvorfor den akademiske verden har brug for økosamfund som uddannelsessteder (campusser) når vi uddanner til bæredygtig udvikling. Han beskriver de skjulte læseplaner er indlejret i de fleste videregående uddannelser og stiller dem over for den læring der opstår, når økosamfund bruges som læringssteder for bæredygtig uddannelse.

Introduktion til artiklens 13 afsnit her.

Økosamfund som bæredygtige fremtidslaboratorier

Økosamfund er fremtidslaboratorier, der udforsker alternativer til forbrugersamfundets livsstil. Eksperimenterne viser, at det er muligt at omstille til bo- og livsformer, der er præget af høj livskvalitet, lav miljøbelastning og levende lokalsamfund.

Læs hele artiklen her.

Lokale valutaer skaber udvikling i lokalsamfund over hele verden

Lokale valutaer og bytteringe er innovative muligheder i omstillingen til bæredygtige lokale økonomier. De kan skabe ny udvikling i samfund, hvor penge er en mangelvare. Samtidig styrker de handlekraften og fællesskabet.

Læs hele artiklen her.

Lifestyle Change as Climate Strategy

Ecovillages represent living laboratories and innovative campuses for learning how to live well and lightly together. This article describes the common lifestyle found in ecovillages and how it contributes to lower environmental impact and use of resources. It also looks at how the ecovillages cover basic needs and at the quality of life they create. Furthermore, it investigates what the academic world can learn from ecovillages when viewing them as centers of education in sustainability.

Læs hele artiklen her.