Tre punkter til fremme af trivsel og handlekraft

Uanset opgaves karakter er tre punkter afgørende i arbejdet med at fremme trivsel og handlekraft: Lyt og tal med intention. Blive klogere på jer selv og hinanden. Skab fælles retning.

I Levende Lokalsamfund er tre punkter afgørende i arbejdet med individuel trivsel og fælles handlekraft. Punkter der også er med til at fokus på balancen mellem individ og fællesskab:

Lyt med opmærksomhed – tal med intention

 • Træne kommunikative kompetencer
  • Bevæge os fra en kultur præget af konkurrence, individualisering og magt-over, til en kultur præget af samarbejde, fællesskab og magt-med
 • Plads til individet
  • Vi skal blive tydeligere for hinanden
  • Give plads til de introverte og de langsomme
 • Opbygge fællesskab og værdsætte mangfoldighed
  • Tal med dem du taler sjældent med

Blive klogere på jer selv og hinanden

 • Del jeres værdier, ressourcer, ønsker og behov med hinanden
 • Styrke balancen mellem individ og fællesskab
  • Individuel trivsel og fælles handling
 • Opbygge tryghed
  • Mod til at udtrykke sårbarhed, grænser, behov og forskellighed
  • Mod til at tage din plads i fællesskabet

Blive klogere på fællesskabet – hvad er vores retning?

 • Er vores praksis i overensstemmelser med vores værdier og fremtidsønsker?
  • Øget bevidsthed om værdier, metoder og udviklingsretning
 • Hvordan skaber vi de bedste mulige rammer for trivsel og engagement?
  • Det gode liv – det skal leves i hverdagen
  • Drift og udviklingsopgaver løses med arbejdsglæde og faglig kvalitet
 • Hvad har vi brug for at lære?
  • For at blive bedre til at indfri vores værdier, visioner og mål.

Formålet er at skabe de bedst mulige rammer for individuel trivsel og fælles handlekraft.

Ditlev Nissen, November 2020