Penge skaber relationer

Penge er energi – et flow af varer, services, beslutninger, status mm., der konstant bevæger samfund, mennesker og ressourcer. Den måde pengesystemet er designet på – og den måde, vi forholder os til pengene på, er bestemmende for, hvordan vi omgås hinanden.

Alle mennesker har erfaringer med og følelser i forhold til penge og økonomi. Nogle er gode, mange er dårlige. Nogle giver mod til at arbejde med pengenes energi, andre skaber berøringsangst. En betydelig del af vores erfaringer udspringer af den prægning, vi har fra familie, skole og medier.

Disse erfaringer tages med ind som en ubevidst understrøm i de nye fællesskaber, vi er i gang med at skabe. Fællesskaber, hvor en grad af fællesøkonomi er en naturlig del af fællesskabet.

Tillid er en forudsætning

Skal fællesøkonomien fungere, forudsætter det, at vi har tillid til hinanden og til de dispositioner, der skal få økonomien til at blomstre. Målet må være skabe gode rammer for den daglige drift og for den behovstilfredsstillelse, som det økonomiske kredsløb er med til at facilitere. Vanskelighederne opstår, når tillid bliver til mistillid, når ubeviste følelser kommer til at præge vores holdninger og adfærd på måder, at arbejdet med penge og økonomi.

Dette kursus forebygger vanskelighederne og udbygger mulighederne ved at:

  • Se på penge som fænomen og social konstruktion.
  • Udforske hvad penge, og vores forhold til penge, gør ved os selv og vores relationer.
  • Afsøge mulighederne for at udfolde fællesøkonomiens muligheder på nye og glædesskabende måder.

Kursets varighed:

Designes ud fra jeres ønsker