Et alternativ til valg: Nominering af personer fremmer åbenhed og anerkendelse

Nominering er at alternativ til to ting: At man melder sig frivilligt og eller gruppen vælger en med gode talegaver eller hvor magt skygger over valget.

Nominering sætter fokus på de kompetencer og kvaliteter der skal til for at løfte de opgaver som en nomineret person skal udføre. Metoden er med til at fremme en kultur hvor der er fokus på anerkendelse og kompetencer frem for personlige eller skjulte magtinteresser.

At man melder sig frivilligt

Som alternativ til en valgprocedure hvor man spøger; hvem har lyst eller nogen der melder sig frivilligt, kan man benytte nominering. Her nominerer medlemmerne af kredsen/arbejdsgruppen den eller de personer, som de mener vil være gode til at udføre opgaven.

Nominering foregår på den måde, at kredsens medlemmer skriver en seddel med nogle anerkendende ord om den de nominerer, fx om vedkommendes personlige og faglige kompetencer, eventuelt med henvisning til tidligere opgaver, vedkommende har været engageret i. Vil man gerne selv udføre opgaven, er man velkommen til at nominere sig selv.

Nominering fører til, at der kommer flere personer i spil og at den/de personer der udnævnes, vælges ud fra de foreliggende begrundelser og ikke ud fra hvem der melder sig først. Desuden bidrager nominering til at opbygge en anerkendende kultur i fællesskabet.

Kompetencer og opbakning frem for magtinteresser

I traditionelle valg risikerer man at vælge den/dem der har gode talegaver eller stærke magtrelationer. Ideen med nominering er, at skabe forbindelse mellem den person der skal udføre opgaven og den faglighed der skal til at udføre opgaven; kompetencer, færdigheder og erfaringer.

Derved er det også muligt at knytte læring og sparring til den person der skal udføre opgaven. På den måde har nominering mere fokus på opgave og kompetenceudvikling, frem for, ofte skjulte, magtrelationer i fællesskabet.

En proces med otte punkter

Nominering kommer fra sociokrati. Nomineringsprocessen foregår i en proces over otte punkter. Først beskrives opgaven: Hvilke faglige kompetencer, erfaringer og menneskelige kvaliteter skal der til for at løfte opgaven? Hvordan er rammerne for de tilbagevendende evalueringer (der skal sikre kvalitet, gennemsigtighed og læring)? I nomineringsrunden lyttes der til begrundelser, de nomineret spørges om de modtager valg og der sluttes af med, om der er nogen der vil ændre deres nominering.

Med afsæt i ovenstående kommer facilitator med et forslag til en kandidat og der spørges til, om der er nogen indvendinger mod forslaget. Hvis der er indvendinger, bearbejdes indvendingerne til der ikke længere er nogen indvendinger. Til slut fejres nomineringen.

Ditlev Nissen, November 2020