FN’s verdensmål kalder på lokal omstilling

Foredrag om FN’s verdensmål i lokalt perspektiv.

De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omstille vores adfærd og livsstil så vores børn og børnebørn får en bæredygtig fremtid. Overalt i verden viser lokalsamfund at det er muligt at omstille til bæredygtighed, hvor det gode liv flytter fra shopping-kulturens unødvendige forbrug til lokalsamfund fuld af fællesskab og samskabelse.

Foredrag med Ditlev Nissen, underviser og facilitator i bæredygtig omstilling. Ditlev bor i bo- og landbrugsfællesskabet Karise Permatopia, hvorfra han driver virksomheden Levende Lokalsamfund.

FN’s verdensmål er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Vi skal stoppe med at drive rov på naturens ressourcer og at ødelægge de levende systemer. I stedet skal vi bo, leve og arbejde på måder, der er i balance med Jordklodens naturgrundlag. Omstillingens omfang kan virke uoverskueligt men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, er til gengæld ubærligt.

I over 30 år har grupper af borgere over alt i verden, i byer og på land, været i gang med at omstille deres liv og lokalsamfund til bæredygtighed. Som en stille revolution etablerer de vedvarende energi-øer, omstillingsbyer, økosamfund og grønne virksomheder samt nye måder at organisere det sociale og økonomiske liv på. De lokalsamfundsledede initiativer viser, at der er muligt at udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i hverdagsliv og lokalsamfund. Mange mennesker oplever tillige, at omstillingen skaber nye fællesskaber, ny læring og nye adfærdsformer, der øger livskvaliteten.

Ditlev Nissen fortæller om FN’s verdensmål og giver inspiration til, hvordan vi kan flytte os fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Skal vi ændre historiens gang, er det fra NU af og de næste 10 år, der skal sættes ind!

“Ditlev Nissen balancerer de dystre udsigter omkring vores klima og miljø med håbefulde beretninger fra lokale handlefællesskaber, der er i fuld gang med gøre tingene på nye måder. Et livsbekræftende og informativt foredrag.”
Sigrid Diness, Holbæk Højskoleforening.

Pris: Se prislisten.