Omstil dit liv og lokalsamfund

Kursus på Himmelbjerggården 25. – 31. juli 2021 – AFLYST

25-29 oktober laver et lignende kursus i Maribo – Pris 250 kr.

Klimaet, naturen, vores børn og børnebørn kalder på forandringer. FN’s verdensmål taler om, at vi skal omstille verden.

Skal forandringerne gøre en virkelig forskel, bliver de så indgribende, at det liv, vi kommer til at leve om 10-20 år, bliver væsentligt forskelligt fra det liv, vi lever i dag.

Forskning i lokal omstilling viser, at det er muligt at skabe en kobling mellem en høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Inspirationen til kurset er økosamfund og omstillingsbyer, hvor borgerne og lokalsamfundene er de drivende aktører i omstillingen.

Det bliver en uge med oplæg, øvelser, udflugter og samtaler, der giver inspiration til og udforsker de muligheder, der ligger i omstillingen til bæredygtige livs- og samfundsformer. 

Himmelbjerggårdens skønne og inspirerende omgivelser.

Fire dimensioner og et omstillingsdesign

Kurset er designet ud fra bæredygtighedshjulets fire dimensioner. De sidste dage sparrer kursisterne med hinanden om at lave deres personlige omstillingsdesigns.

Den sociale dimension: Fællesskaber, sociale processer og demokratisk fornyelse der skaber individuel trivsel og fælles handlekraft. 

Den økologiske dimension: Vores økologiske fodaftryk. Genopbygning af naturgrundlaget. Løsninger der bidrager til privat, lokal og global omstilling. Vi lærer af Himmelbjerggårdens erfaringer med omstilling.

Den økonomiske dimension: En enkel, grøn levevis. Bæredygtig økonomi på privat, lokalt og kommunalt plan. Doughnut-økonomi og Gross National Happiness. Vi ser på, hvordan Himmelbjerggården bidrager med nye løsninger.

Verdensbillede-dimensionen: Helhedstænkning og natursyn. Koblingen mellem vores egen og klodens sundhed. Genskabe kontakten til naturen. Hvordan kan spiritualitet, krop og bevægelse støtte vores omstilling? 

Dit personlige omstillingsdesign: Hvordan skaber du mere omstilling i dit liv og lokalsamfund? Hvad er mulighederne? Hvem er dine hjælpere? Hvad skal der til, for at dine drømme bliver til virkelighed? Gensidige sparrings- og samarbejdsprocesser hjælper dig på vej!

Undervisning med udgangspunkt i stedets lokalitet.

Omstilling handler ikke kun om miljø, men også om en selv. Jeg har lært en del socialt, i forhold til gruppen og mig selv. Men også om matrix landbrug, permakultur, cradle 2 cradle, m.m. Når man løfter i flok/har et stærkt fællesskab kan man sgu’ (undskyld) meget!

Sophie Labeau – deltager på Omstillingsagent-kursus

Undervisere

Ditlev Nissen, facilitator og underviser i bæredygtige omstillingsprocesser. I over 20 år har han faciliteret udviklings- beslutnings- og læreprocesser i øko- og lokalsamfund, bofællesskaber og virksomheder. Blandt andet i Dyssekilde, Hallingelille, Friland, Svanholm, Permatopia, Christiania, Klima og Beskæftigelse, Center for Konfliktløsning, Folkesparekassen og Andelskassen Merkur.

Ditlev er partner i Levende Lokalsamfund, der hjælper lokalsamfund og virksomheder med fællesskabsopbygning, selvledelse og lokal indfrielse af FN’s verdensmål. Han bor i Karise Permatopia og er tidligere formand for Landsforeningen for Økosamfund.

Undervisere fra Himmelbjerggården laver workshops og deler viden om deres lokale praksis. 


Himmelbjerggården

Himmelbjerggaården er et nordisk inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Gården er omringet af Søhøjlandets skove. Deres vision er at skabe et samlingspunkt med rødder i 2030 verdensmålene. Et inspirationscenter for bæredygtig udvikling i samspil med naturen, hvor kreative og samskabende fællesskaber mødes omkring medansvarlighed, hjertelighed og viljen til at være den forandring, de ønsker at se i verden.


Praktiske oplysninger

Markerne bugner sidst i juli.

DATO  –  Søndag den 25. juli kl. 17 til lørdag den 31. juli kl. 14.

PRIS  – 7.000 kr. i dobbeltværelse, 5.000 kr. i telt.
Tilmelding før 1. maj: 6.200  / 4.200 kr.
To deltager fra samme familie: 4.200 for nr. to deltager (gælder kun dobbeltværelse).

STED – Himmelbjerggaården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry. 

TILMELDING Benyt dette link.
Bemærk at du først er sikret en plads på kurset, når du har indbetalt kursusprisen på konto i Andelskassen Merkur: 8401 0001508961.
Mærk indbetalingen med Omstilling og dit navn.

Afmelding – Du kan frit afmelde dig kurset indtil 4 uger før kursusstart. Derefter og indtil 5 dage før kursusstart betales 50% af kursusgebyret, herefter 100%. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din tilmelding til en anden deltager.

SPØRGSMÅL – Benyt kontaktformularen.

CORONA – Vi forventer at kurset kan afholdes. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger. Ved aflysning på grund af corona tilbagebetales det fulde beløb.


Tusind tak for de fodaftryk af passion, stædighed, vedholdenhed, kompetencer, sammenhæng, rummelighed og varme, som kurset har sat i mig .

Pernille Glensbo Uglebjergdeltager på Omstillingsagent-kursus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.