Verdensmål og omstilling til bæredygtige samfund

FOREDRAG: Omstilling til bæredygtige samfund er en unik mulighed for at udvikle livs- og samfundsformer, der er langt rigere end den stress og ødelæggelse forbrugersamfundet byder os. Vores børn og børnebørn, naturens vidundere og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kalder på, at vi stopper rovdriften på jordens ressourcer og ødelæggelsen af de levende systemer.

De kommende 15-20 år bliver afgørende i menneskehedens historie. Vi skal gøre tingene på nye måder! Udfordringerne – specielt dem mellem ørene – er enorme. Heldigvis er mange byer, virksomheder og enkelte lande i fuld gang med at udvikle løsninger der viser veje til bæredygtige samfundsformer.

Blandt disse er verdens økosamfund og omstillingsbyer. Det er borgerdrevne fremtidslaboratorier der forsker i, hvordan vi kan møde klimaforandringer og ressourceknaphed på måder, der giver os et rigere og sundere liv. Resultaterne viser, at det er muligt at omstille til bo- og livsformer karakteriseret af høj livskvalitet, lav miljøbelastningen og lokal udvikling.

Borgerdreven udvikling og FN’s opfordring til civilsamfundenes engagement i gennemførelsen af de 17 verdensmål, har megen til fælles med den danske tradition for folkeoplysning og livslang læring. Oplever borgere sociale og politiske processer, der er præget af dialog, inddragelse og muligheden for at afprøve sine ideer i praksis, får de mod og lyst til at være medskabere af den omstilling verden kalder på. Sammen med utallige af eksperter, metoder og teknologier, har vi, menneskeheden, forudsætninger for at ændre historiens gang. Ved at gøre Danmark til et forgangsland, gør vi os selv og verden en kæmpe tjeneste.

“Et super inspirerende foredrag hvor jeg lærte en masse. I den efterfølgende dialog skabte du et rum hvor alle folk var med. Meget af det du fortalte kan jeg bruge i mit arbejde med at skabe udvikling i danske lokalsamfund.”   Martin Dyrman Hansen, arrangør af Alternativets Å-workshop.

Ditlev Nissen har boet, lært og undervist i konfliktløsningens og økosamfundenes univers siden 1988. Han underviser i og faciliterer i bæredygtig udviklingsprocesser i lokalsamfund og virksomheder. Han er med i COMPASS, et forskningsprojekt hvor forskere og praktikkere i 2017-2019 undersøger, hvordan miljøbevægelser påvirker adfærd, normer og samfundsinstitutioner.