Skab gode og effektive møder

Er jeres møder kedelige? Får I ikke nok ud af dem? Er de præget af dårlig tilrettelæggelse eller beslutninger, der ikke føres ud i livet? Så trænger I måske til fornyelse?

Alle workshops designes ud fra jeres ønsker og virkelighed. Med udgangspunkt i jeres nuværende mødekultur udarbejder I konkrete forslag med henblik på at optimere jeres mødekultur.

  • Det kunne være med input til, hvad I kan gøre ”før, under og efter mødet”, med det formål at øge den sociale og faglige kvalitet i de beslutninger, I arbejder med.
  • Vi kunne også se på måder at opbygge dagsordner, bruge inddragende mødeformer og undersøge, om jeres møder er præget af diskussion eller dialog?
  • Vi kunne se på niveauer i beslutningsprocessen og se på, hvordan I træffer jeres beslutninger. Undersøge om det kunne være værdifuldt at gøre det på nye måder?
  • At bevæge sig væk fra – eller hen imod -enevælde, stemmeflerhed, konsensus, sociokrati eller hvilken form, der er i overensstemmelse med jeres værdier.

Målgruppe for kurset

  • Beboer- og personalegrupper, bestyrelser, foreninger m.fl. der ønsker at få en mere effektiv og involverende mødekultur.