Nyhedsbrev #3, april 2017.

Foråret bidrager med livsglæde og spændende globale initiativer

Foråret pibler frem. Skovbunden er dækket med ramsløg, de første tulipaner springer ud og kurven i tekøkkenet dufter af hvidtjørneblomst, som vi bruger til en mild og velsmagende te. Enkle ting der bidrager med livsglæde og forbundenhed til naturen omkring os. Foråret byder også på initiativer, som bidrage med nye løsninger på de udfordringer menneskeheden står over for; klimaforandringer, masseuddøen og plastik i verdenshavene, for blot at nævne nogle få af dem.

Nyhedsbrev #3 har nyt om: Økosamfundsuddannelse for asylsøgere. Implementering af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på lokalt plan. Samtalemiddage. Og – Verdens første samlet plan for hvordan vi kan tilbagerulle den globale opvarming.

Vi håber nyhedsbrevet giver nye berigende perspektiver på det der optager dig og dit lokale fællesskab.


Achieving the Global Goals – One Community at a Time

I marts deltog Ditlev Nissen, manden bag Levende Lokalsamfund, i Gaia Educations SDG training for multipliers. Træningen har til formål at uddanne folk til at igangsætte samtaler om, hvordan man lokalt kan implementerer FN’s 17 verdensmål og de 169 delmål på måder, hvor de er tilpasset det enkelte lokalsamfunds bio-kulturelle egenart. Den spørgsmål-centreret uddannelse er designet til at engagere lokalsamfund i en proces, der vender de top-down besluttede verdensmål til lokale projekter, så det opleves meningsfuldt og relevant at gennemføre verdensmålene på lokalt niveau.

Til det formål har Gaia Education udviklet 51 SDG Community Implementation Flash Cards med mere end 200 spørgsmål strukturerede i en helhedsorienteret og systemisk tilgang til bæredygtighed
. Kortene er designet til at undersøge hver af de 17 verdens mål ud fra fire dimensioner: Økologi, økonomi, social og verdensbillede. I en variation af samtaleprocesser inviteres deltagerne til i fællesskab at identificere handlinger og løsninger, til hvordan de kan gennemføre de globale mål på måder der er relevante for deres liv og lokalsamfund.

Tilbagemeldingen fra kursets 14 deltagere, alle fra forskellige ‘hubs’ i den globale omstillingsbevægelse, er, at kortene åbner for samtalerne der giver et lokalt perspektiv og ejerskab til de globale mål. Se omtale af kortene på Achieving the Global Goals – One Community at a Time.

Har du spørgsmål om hvordan du kan bruge kortene i din lokalitet, er du velkommen til at kontakte Ditlev Nissen.


FOREDRAG: Verdensmål og omstilling til bæredygtige samfund

Omstilling til bæredygtige samfund er en unik mulighed for at udvikle livs- og samfundsformer, der er langt rigere end den stress og ødelæggelse forbrugersamfundet byder os. Vores børn og børnebørn, naturen omkring os og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kalder på, at vi stopper rovdriften på jordens ressourcer og ødelæggelsen af de levende systemer.

De kommende 15-20 år bliver afgørende i menneskehedens historie. Vi skal gøre tingene på nye måder! Udfordringerne – specielt dem mellem ørene – er enorme. Heldigvis er mange byer, virksomheder og enkelte lande i fuld gang med at udvikle løsninger der viser veje til bæredygtige samfundsformer.

Læs om hele foredraget her.


Verdens første samlede plan for at tilbagerulle den globale opvarmning

Kan vi stoppe den globale opvarmning i de næste 30 år? Ifølge den amerikanske miljøjournalist Paul Hawken (USA’s svar på danske Jørgen Steen Nielsen) er svaret JA. Vi kan handle på måder der gør, at temperaturen på Jorden ikke overstiger de kritiske to grader celsius. Og der findes metoder hvorved vi kan trække kulstof ud af atmosfæren, således at det er muligt at vende opvarmning i 2050.

I Project Drawdown, der udkommer som bog den 18. april, har Poul Hawken sammen 230 forskere, forretningsfolk. aktivister m.fl. kortlagt, beregnet og beskrevet de 100 mest betydningsfulde løsninger på den globale opvarmning.

SE DEN! Projektet blev præsenteret ved et seminar i San Francisco den 28. marts. Løsningerne er overraskende i forhold til de strategier vi er vant til at høre. Projektet og løsningerne præsenteres og italesættes på en klog og bevægende måde. Drawdown kan gå hen og blive en betydningsfuldt projekt for alle os der bebor vores skønne planet. Præsentationen tager 85 min. SE DEN! 


Økosamfundsuddannelse for asylsøgere

Til maj laver Gaia Education i samarbejde med Røde Kors og Chora Connection kurset Design for Sustainability and Organic Food Systems på Avnstrup Asylcenter. Kurset, der blev lavet første gang i efteråret 2016, omtales af Røde Kors som det hidtil bedste undervisningsforløb der er lavet på Avnstrup Asylcenter. Chora Connection omtaler kurset på deres hjemmeside, hvor der er interview med kursister og undervisere, herunder Ditlev Nissen, der underviser i kursets økonomiske dimension.

Et lignende kursus, Socio-Economic Integration of Migrants and Sicilian Youth through Organic Products, blev lavet på Sicilien sidste år. Begge kurserne er inspireret af Ecovillage Design Education (EDE), en uddannelse der er udviklet i den globale økosamfundsbevægelse. Ditlev Nissen har været på flere EDE kurser og har organiseret EDE inspireret kurser på Bornholm (2012) og i Lejre Økologiske Kommune (2013).

En dokumentar fra et EDE i Auroville, Indien, i 2016, giver et godt indtryk af, hvad EDE er for et uddannelseskoncept. Selv om kurserne afholdes vidt forskellige steder i verden, steder med hver sin bio-kulturelle egenart, har EDE kurserne har et fælles DNA, der ses i kursernes pædagogik, den holistiske tilgang til bæredygtighed og i kursisternes udtalelser. I det lys giver filmen en smagsprøve på det asylsøgerne på Avnstrup undervises i og hvad der foregik på de EDE kurser som Hallingelille, Ananda Gaorii og Levende Lokalsamfund har arrangeret i Danmark fra 2011 til 2014.


Menuen til din næste samtalemiddag

I de sidste år har Levende Lokalsamfund arrangeret samtalemiddage med det formål, at forbinde det hyggelige med det fordybende. Fx til en nytårsaften hvor værten ønskede at aftenen skulle bruges til, at gæsterne, hvor flere ikke kendte hinanden, fik et dybere kendskab til hinanden og deres ønsker for det nye år. Eller som ramme for undersøgelse af potentialet i et lokalt samarbejde, hvor flere af deltagerne var nye for hinanden og initiativtageren ønskede at undersøge, om der var kraft og saft i ideen. Her handlede samtalen om at dele motiver, historier/erfaringer, drømme og perspektiver, med det formål at give en fælles oplevelse af potentialet. Vores erfaring er, at samtalemiddage knytter bånd og forstærker personlige og fælles fundamenter.

Sidst vi lavede samtalemiddag var med en gruppe borgere, der ønsker at bæredygtighed kommer frem på dagsordenen i deres kommune. Vi udarbejdede en samtalemenu, som aftenens værter kunne bruge som ledetråd i deres facilitering af samtalen.

Inspireret? Tjek aftenens samtalemenu.


Udsagn om Levende Lokalsamfund

“At få 90 familier i etableringen af et nyt bofællesskab til at blive enige om det fælles boligkoncept, er en omfangsrig demokratisk beslutningsproces. Ditlev Nissen har fungeret som facilitator for 200 beboere i forbindelse med etableringen af Karise Permatopia, et bofællesskab med 90 boliger som House Arkitekter er rådgivere for. Ditlev har med stor erfaring styret den demokratiske proces, så alle blev hørt samtidig med at projektet havde den fornødne fremdrift.” Søren Olsen, Arkitekt MAA.

Hvad siger andre samarbejdspartnere siger om Levende Lokalsamfund? Se her.


Rejser nyhedsbrevet spørgsmål er du velkommen til at kontakte Levende Lokalsamfund.
Gode hilsner
Redaktøreren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *