Lokalisering af økonomien

Penge er energi – flow af varer, services, beslutninger, status mm., der konstant bevæger samfund, mennesker og ressourcer. Penge er en social konstruktion, en aftale der bygger på en tillid til, at systemet fungerer og er i stand til at facilitere de komplekse bytteforhold, som samfundet ønsker skal ske. Pengesystemets design er bestemmende for, hvordan vi omgås hinanden (socialt og demokratisk) og for, hvordan pengene cirkulerer (skaber de lokal udvikling eller trækker pengene udviklingskraften ud af lokalsamfundene med hjælp fra de globale varestrømme?).

Jørgen Steen Nielsen, miljøjournalist på Information, siger i et interview til Økosamfund i Danmark #79: ”Jo mere du kan lave i din egen lokale økonomi, jo mindre er du afhængig af, om det også går godt i den globale økonomi. Det gjaldt eksempelvis det lille skotske samfund, jeg besøgte. De er kun i ringe grad koblet på den store globale økonomi, så de mærker ikke dens kriser. Det er ’resiliens’, som det hedder, eller robusthed.”

Virkemidler i omstillingen til levende lokale og sociale økonomier:

  • Tillid til hinanden og troen på det lokale
  • Tilvalg af lokale ressourcer og kompetencer
  • Sociale og kooperative virksomheder
  • Komplementære (lokale) valutaer
  • Lokale udviklings- og investeringsfonde
  • Samarbejdsprocesser, der afdækker og udvikler de værdiskabende muligheder

Hvorfor arbejder Levende Lokalsamfund med lokaløkonomi?

Ditlev boede på Christiania i 13 år. Her virkede han som område-, virksomhedskasserer og kasserer få fristadens byggekontor. I 6 år var Ditlev med i Christianias Møntgruppe, der stod bag fristadens lokale valuta. Her, og senere i økosamfundsbevægelsen, lærte Ditlev om lokaløkonomi og selvforvaltning. Og om hvilken betydning det sociale (møder, beslutningsprocesser og fremtidsvisioner) har for udviklingen af den lokale økonomi.

Ditlev er initiativtager til kurserne Spring ud af pengeskabet (berøringsangst, 2001), Ny Økonomi Nu (bæredygtig økonomi, 2002), Grøn Ø Agent (lokalsamfundsudvikling, 2012), Omstillingsagent (kurser for ledige, 2013) og Grøn Lokal Økonomi (lokalsamfundsudvikling, 2016).

Eksempler på workshops

Andre temaer Ditlev har arbejdet med er ‘finasiel permakultur’, ‘gross national happiness’ eller ‘penge skaber relationer’.