Indfrielse af FN’s globale mål i dit og mit lokalsamfund

Glokalisering – workshop om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Klimaforandringer og presset på klodens ressourcer er vor tids største udfordring. Vi kender til det fra de tilbagevendende nyheder om smeltende gletsjere, skovbrande og klimaflygtning. På mange måder nogle dystre fremtidsudsiger. På den anden side er de en anledning til at vende skuden og skabe en bedre fremtid for os selv, vores børn og børnebørn.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN’s bæredygtighedsmål for 2030 har titlen Transforming Our World. For os i den rige og ressourceforbrugende del af verden, er det en opfordring til at ændre vores måde at leve, forbruge og producere på. Vores opgave er at omstille til livsformer der understøtter en bæredygtig udvikling – lokalt og globalt. Glokalisering handler om at vende FN’s top-down besluttede verdensmål til lokale udviklingsmuligheder, så det opleves meningsfuldt og relevant at gennemføre verdensmålene på lokalt niveau.

Om workshoppen

Formål: Arbejde med hvordan lokalsamfund, virksomheder og kommuner kan implementerer de 17 verdensmål, så de tilpasses stedets bio-kulturelle egenart. Hjælpe hinanden med at identificere handlinger og løsninger til hvordan verdensmålene kan gennemføres, så vi skaber en fremtid der har fokus på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling.

Indhold: Kendskab til verdensmålene. Prioritere dem i forhold til den lokale kontekst. Kortlægge stærke og svage links. Afdække politikker, projekter og ressourcer der kan understøtte de stærke links og udvikle strategier der kan styrke de svage links. Få inspiration til de næste skridt.

Form: Korte oplæg og en variation af samtaleprocesser og spørgsmål der engagerer deltagerne i en proces, hvor de top-down besluttede verdensmål vendes til lokale udviklingsmuligheder.

Varighed: Minimum 6 timer, gerne 1 ½ dag.

Målgrupper: Lokalsamfund, virksomheder og kommuner. Højskoler og uddannelsesinstitutioner. Højskoler og deres opland; landsbyklynger, foreninger, virksomheder, landbrug m.fl.

Interesseret: Kontakt Ditlev Nissen for en snak om hvordan workshoppen kan tilpasses til jeres lokale forhold.

Se hvad elever på Brenderup Højskolen siger om workshoppe. Info om Levende Lokalsamfunds prisniveau.